360° OmniVue: een investering in veiligheid

Smalle straatjes, onoverzichtelijke punten of drukke distributiecentra: het zijn maar een paar van de uitdagingen waar chauffeurs dagelijks mee te maken hebben.

Daar komen vaak nog voetgangers of fietsers bij die vanuit het niets lijken op te duiken. Kortom, je hebt als chauffeur een enorme uitdaging om iedere dag ongeschonden van A naar B te geraken.

Dode hoeken nemen een groot deel van het zicht naast en achter trucks of bestelwagens weg. Daarom is het voor de chauffeur onmogelijk om alles wat er rond zijn of haar voertuig gebeurd, te overzien. Ongelukken zijn daar helaas maar al te vaak een gevolg van.

Meer ongevallen met trucks

De laatste jaren is er een dalende trend in het aantal ongelukken in Vlaanderen, zo blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Helaas geldt dat niet voor het aantal ongelukken waar trucks bij betrokken zijn. Dat is volgens de cijfers van de VSV in 2016 juist gestegen ten opzichte van 2015.

Verkeersongevallen lossen zichzelf dus niet zomaar op. Hiervoor zijn allerlei inspanningen en maatregelen nodig. Niet alleen van officiële instanties, maar van iedereen die aan het verkeer deelneemt. Denk bijvoorbeeld aan voorlichting op scholen of technische hulpmiddelen voor chauffeurs. Alles dat eraan bijdraagt om het aantal verkeersslachtoffers te verlagen is het waard om te benutten.

Technische hulpmiddelen

Een voorbeeld van zo’n technisch hulpmiddel voor chauffeurs is 360° OmniVue. Met dit camerasysteem krijgt de chauffeur een bovenaanzicht van de omgeving rond het voertuig. Zo kan hij of zij dus in één oogopslag zien of er personen of obstakels rondom het voertuig zijn. Het risico op ongevallen wordt hierdoor tot een minimum beperkt.

Het camerasysteem werkt met vier camera’s. Eén aan iedere zijde van het voertuig. De beelden die deze vier afzonderlijke camera’s registreren, worden in een speciale ‘ECU-box’ samengevoegd tot één bovenaanzicht. Hierbij lopen de beelden vloeiend in elkaar over. Dit complete overzicht heeft de chauffeur tot zijn of haar beschikking op een monitor in de cabine.

Door het complete overzicht dat 360° OmniVue biedt, neemt niet alleen de kans op ongevallen af. Er is namelijk ook minder risico op schades. Paaltjes, geparkeerde auto’s en andere obstakels rond het voertuig zijn nu immers te zien. Dat dit veel voordelen biedt voor transporteurs mag geen verrassing zijn. Naast een verlaging van de schadekost zijn er minder vervangende voertuigen nodig.

Subsidie voor veiligheid en milieu

Op 29 september heeft de Vlaamse regering het subsidiesysteem ‘Ecologisch en Veilig Transport’ goedgekeurd. Hiermee wil het Vlaamse transporteurs die zich inspannen voor milieuvriendelijk en veilig transport een duwtje in de rug geven. Het gaat hierbij om inspanningen die verder gaan dan de wet voorschrijft. Ondernemingen die minstens één vrachtwagen van ten minste 3,5 ton gebruiken voor goederenvervoer komen in aanmerking.

Omdat 360° OmniVue bijdraagt aan meer verkeersveiligheid, komt het camerasysteem in aanmerking voor deze subsidie. Transporteurs krijgen tot 80% van de aanschafprijs van 360° OmniVue terugbetaald als zij zich aanmelden voor deze subsidie.

Aanmelden voor deze subsidie kan op www.mobielvlaanderen.be/subsidieflankerendbeleid. Meer weten over 360° OmniVue? Kijk dan hier. Neem voor informatie over montage van het camerasysteem contact op met StoreVan Vlaanderen via www.storevan.vlaanderen of door te bellen met het gratis nummer 0800 610 10 10.