Veilig werken begint bij de bedrijfscultuur

Leestijd: 5 minuten

In 1996 is Eric Groot Jebbink gestart met zijn bedrijf GrootJebbink BV, dat zich specialiseert in het leveren en ontwikkelen van voertuigveiligheidsproducten.

25 jaar later is GrootJebbink BV uitgegroeid tot een bedrijf met een uitgebreid productassortiment. Organisaties uit uiteenlopende sectoren als transport, grondverzet, landbouw en reinigingsdiensten zijn bij GrootJebbink BV niet alleen aan het juiste adres voor kwaliteitsproducten, maar ook voor deskundig advies op het gebied van voertuigveiligheid.

Veiligheid is meer dan alleen een financiële aangelegenheid

De hoogste tijd om Eric te vragen naar zijn drijfveren en naar de noodzaak van voertuigveiligheid.

25 jaar geleden ben je gestart met GrootJebbink BV. Waarom?

“Voordat ik mijn eigen bedrijf oprichtte,” begint Eric, “veranderde ik bijna jaarlijks van baan. Ik vond veel zaken interessant, maar ik was ook snel weer toe aan een nieuwe uitdaging. In die periode kwam ik in aanraking met camerasystemen voor voertuigen. Een goed hulpmiddel ter verbetering van de veiligheid rondom een voertuig.

Ik kwam er toen achter dat een camera maar één van de mogelijkheden is voor het verbeteren van de veiligheid, maar dat dit zelden voldoende is. Vaak is er behoefte aan een combinatie van producten, zoals naast een camera een achteruitrijalarm of -sensor. Om in die behoefte te voorzien, en om de klant een totaaloplossing te kunnen bieden voor wat betreft voertuigveiligheid, ben ik gestart met GrootJebbink BV.”

Een totaaloplossing voor voertuigveiligheid dus. Waarom is dat nodig?

“Er gebeuren gewoon te veel ongelukken,” stelt Eric, “één van de maatregelen om dit te verminderen is bestuurders de mogelijkheid bieden te allen tijde veilig te kunnen werken. Niemand wil immers ’s avonds bij de partner de boodschap 'uw echtgenoot komt vanavond niet meer thuis' brengen. Veiligheid gaat dan boven alles.”

Er gebeuren gewoon te veel ongelukken

Maar er zijn meer redenen voor bedrijven om te investeren in voertuigveiligheid: “Veilig werken gaat namelijk hand in hand met het voorkomen van hoge kosten als gevolg van schade,” legt Eric uit, “daarbij komt nog eens dat je met veiligheidsproducten efficiënter werkt en dus tijd kunt besparen.”

Hoe wegen de baten op tegen de kosten bij voertuigveiligheid?

“Alleen al het repareren van een voertuig kost duizenden euro's. Daar blijft het vaak niet bij. Het voertuig staat stil tijdens de reparatie, vaak is er een vervangend voertuig nodig om het werk over te nemen en heb je te maken met de administratieve afwikkeling en schadevergoedingen naar de tegenpartij.  Het zijn al gauw duizenden euro’s die daar bovenop komen.”

“Maar,” zo vervolgt Eric, “investeren in veiligheid is meer dan alleen een financiële aangelegenheid. Minstens zo belangrijk is de filosofie van het bedrijf zelf. Worden medewerkers bijgeschoold? Weten ze hoe ze veilig moeten werken?

Als je alleen maar een veiligheidsmiddel ergens op zet, behaal je niet het beoogde resultaat als het bedrijf niet opereert vanuit de gedachte 'wij willen veilig werken, wij willen geen ongevallen.' Een integrale benadering van het veiligheidsaspect is dus nodig.”

Een chauffeur kan toch ook gewoon opletten tijdens het werk? Is het niet voldoende om er regelmatig op te hameren dat veiligheid belangrijk is?

“Het begint uiteraard met houding en gedrag. Op het belang van veiligheid hameren is zeker belangrijk, maar een dode hoek is en blijft een dode hoek. Als iemand zich daarin bevindt, kun je nog zo’n goede houding en gedrag hebben, maar de kans dat een chauffeur dan iemand over het hoofd ziet, is helaas heel groot.

Een dode hoek is en blijft een dode hoek

In dat soort situaties is een hulpmiddel onmisbaar. In 95 procent van de ongevallen is de menselijke factor de oorzaak. Niet zozeer een defect of technisch mankement aan een voertuig. Het is dus heel belangrijk om mensen middelen te bieden die hen helpen om de kans op een ongeval te verkleinen.”

Welke tips zou je geven aan bedrijven die veiliger willen werken?

“Ten eerste moet er een cultuur zijn die het mogelijk maakt om veilig met een voertuig te kunnen werken. Deze cultuur moet zich niet beperken tot de werkvloer, maar de directie van een bedrijf speelt hierbij ook een belangrijke rol. Dit betekent dat als iemand op de werkvloer iets signaleert dat onveilig is, dat daar dan ook echt iets mee wordt gedaan.

Het moet niet zo zijn, dat als er even niemand kijkt, iedereen de regels aan z’n laars lapt

Scholing speelt daarin ook een zeer belangrijke rol. Mensen moeten weten hoe ze veilig kunnen werken en hoe ze met een machine moeten omgaan. En het moet niet zo zijn, dat als er even niemand kijkt, iedereen alle regels aan z’n laars lapt. Je moet elkaar scherp houden en aanspreken.

Daarnaast moet je kijken naar welke schades er met voertuigen worden gemaakt en inventariseren welke hulpmiddelen er zijn om deze schades in de toekomst te vermijden. Het is hierbij verstandig om je goed te laten adviseren en kennis te hebben van alle mogelijke oplossingen.”

Hoe ziet jouw ideale wereld eruit met betrekking tot voertuigveiligheid?

“Dat chauffeurs hun werk met plezier doen en de interactie met iedereen daar omheen vlekkeloos verloopt,” aldus Eric, “het begint in feite al bij de planning, die moet realistisch zijn zodat chauffeurs geen onmogelijke targets krijgen en het een soort racewedstrijd wordt om die targets te halen.

Verder moet een chauffeur gefaciliteerd worden om veilig te kunnen werken. Daar horen ook technische hulpmiddelen op het voertuig bij.

Om een voorbeeld te noemen: bij een voertuig dat wordt gebruikt voor internationaal transport wordt vaak gezegd "dat voertuig rijdt toch bijna nooit achteruit.” Maar juist die ene keer dat dat wél gebeurd, kan fataal zijn voor iemand. De gedachte moet zijn dat als je een voertuig hebt dat achteruit kan rijden, je daar dan per definitie een camerasysteem op moet zetten, of een set sensoren.”

Terugkijkend op de afgelopen jaren: kun je zeggen dat het nu veiliger is geworden, ten opzichte van 25 jaar geleden?

“Ik denk het wel, al kan het zomaar zijn dat er bijvoorbeeld in het afgelopen jaar weer meer ongelukken zijn gebeurd, in het verkeer is dat in ieder geval wel zo. Er zijn heel veel factoren die daar invloed op hebben.

Een toenemende trend zijn dash-cams in auto’s. Die dragen denk ik ook bij aan meer veiligheid. Doordat je op TV of internet overal filmpjes ziet van asociaal rijgedrag, ontstaat een nieuwe vorm van sociale controle.

Dash-cams zijn een nieuwe vorm van sociale controle

Uiteindelijk zou je daarmee kunnen bewerkstelligen dat het veiliger wordt, niet doordat de politie meer gaat controleren.”

Meer weten over GrootJebbink? Maak kennis met onze medewerkers